KONSULTACJE

Przykładowe projekty konsultingowe
 • Przygotowanie strategii i wsparcie jej wdrożenia – wsparcie organizacji w stworzeniu, operacjonalizacji i wdrożeniu strategii
 • Przegląd i rekomendacje doskonalące – przegląd zarządczy firmy lub wybranej jednostki organizacyjnej, przygotowanie rekomendacji zmian
 • Wdrożenie zarządzania projektowego w organizacji – stworzenie i wdrożenie dopasowanej metodyki projektowej, budowa biura zarządzania projektami (PMO/P3O), szkolenia dla pracowników, wsparcie narzędziowe
 • Wdrożenie podejścia kliento-centrycznego – przebudowa modelu pracy w obszarze Marketingu, Sprzedaży i Obsługi Klienta
 • Wydzielenie Centrum Usług Wspólnych – zaprojektowanie i wydzielenie centrum usług wspólnych

Zapytaj o ofertę pisząc do mnie na adres: kontakt@piotrogonowski.pl

SZKOLENIA

Polecane szkolenia
 • Budowa strategii, zarządzanie strategiczne [1-2 dni]
 • Transformacje i programy strategiczne [2-3 dni]
 • Zarządzanie projektami – Mix metodyk (PMI/PMBoK, PRINCE2, Agile) [2-3 dni]
 • Budowa i organizacja Biura Zarządzania Projektami (PMO/P3O) [2-3 dni]
 • IT2B – Poprawa komunikacji działów technicznych i biznesowych [2-3 dni]
 • Zarządzanie procesami biznesowymi [2 dni]
 • Optymalizacja i modelowanie procesów biznesowych (BPMN) [2-3 dni]
Pozostałe szkolenia
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Komunikacja w zarządzaniu ludźmi
 • Zarządzanie programami i portfelem projektów
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie finansami projektu dla nie-finansistów
 • Analiza potrzeb i modelowanie wymagań
 • I inne..

Zapytaj o ofertę na szkolenia pisząc do mnie na adres: kontakt@piotrogonowski.pl

szkolenia konsultingowe

Piotr is a charismatic and knowledgeable person. He is open to share his professional expertise and leadership experience. Excellent speaker and project management trainer.

Monika Podkowińska, PMO Project Manager, Departament Strategii PKN Orlen

Piotr has broad and practical knowledge of project and portfolio management along with change management and other disciplines. He enthusiastically shares his knowledge and experience with client, effectively drives teams to right directions. Simply put – he finds right solutions, communicates them and implement. A convincing expert.

Grzegorz Hrycyna, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, Grupa LOTOS S.A.

Z Piotrem współpracowałem w dużym strategicznym projekcie w sektorze bankowości. Piotr reprezentował Biznes, ja IT. Ponieważ oboje jesteśmy entuzjastami i praktykami metodyk zwinnych, szybko odnaleźliśmy wspólny język. Stąd też wspólnie z Piotrem ustalaliśmy projekt nowej organizacji pracy w strumieniu IT oraz komunikacji na linii Biznes-IT w oparciu o framework Scrum. Piotr świetnie spisywał się w określeniu wizji produktu i nadzorze nad jego rozwojem. Pełnił kluczową rolę w prowadzeniu projektu od strony biznesowej, odpowiadając za określenie zarówno wymagań funkcjonalnych produktu jak i priorytetów ich tworzenia. Praca w projekcie z Piotrem była zarówno wymagająca, jak i fascynująca. Wiele się wspólnie od siebie nauczyliśmy z korzyścią dla obu stron.

Wiesław Zagól, Senior IT Project Manager, Alior Bank

Piotr Ogonowski to błyskotliwy i profesjonalny manager o bogatym doświadczeniu i rozległej wiedzy z wielu dziedzin. Cechuje go motywująca osobowość oraz łatwość w budowaniu dobrych relacji. Wszystkie szkolenia oraz warsztaty z zakresu zarządzania projektami, które poprowadził w naszej firmie, były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Teorię zarządzania znakomicie uzupełniał celnymi przykładami z własnej, szerokiej praktyki managerskiej. Chcę także podkreślić wysoką jakość usług konsultingowych świadczonych przez Piotra w zakresie wdrażania organizacji projektowej. Szczególnie doceniam jego przenikliwość w ocenie sytuacji, odwagę w komunikowaniu zagrożeń oraz znakomicie opanowaną w praktyce psychologię zarządzania.

Alicja Kamińska, Kierownik Biura Projektów, CAT LC Polska Sp z o.o.

Miałem przyjemność pracować z Piotrem przy wyzywających projektach z zakresu optymalizacji procesów BPO i mogę szczerze powiedzieć że Piotr jest człowiekiem z wizją i energią który umie doskonale zarządzać swoim zespołem oraz budować i egzekwować plan realizacji powierzonych projektów. Wiele się od niego nauczyłem i cieszę się że miałem możliwość z Nim współpracować.

Paweł Bystrzejewski, Dyr Zarządzający, BPO Polska

Talented Executive With Development Potential. Eager to learn in order to prove his qualities and to prepare himself for new challenges. He can demonstrate professional attitudes towards operations and people management issues. In conversation he comes across as intelligent, high commercial and very perceptive with a confident and articulate style.

Katarzyna Bedynska, Senior Associate at SpencerStuart Poland, Executive Search

From the first moments I met Piotr Orange (Poland) I felt we our work was going to be very productive and pleasant at the same time. A very bright professional, focused on results. At the same time, a visionary and a constant provider of fresh of ideas. Work with him for some time and you will know exactly what I mean.

Artur Świętanowski, Manager, Strategy & Operations, Deloitte Consulting

Working with Piotr is a king of adventure. You never know when or where you’ll finish your journey. But the most important is that this „trips” are always interesting, intensively creative and with amazing final result. You always learn something interesting while working with Piotr. Strongly recommended!

Igor Żytka, Internal Communications Coordinator, Provident Polska S.A.

Bardzo sobie cenię współpracę z Panem Piotrem Ogonowskim. Współpracowaliśmy przy kilku projektach i za każdym razem jego wkład wykraczał poza ramy kontraktowe – wspomagał naszą firmę nie tylko w zakresie merytorycznym, ale również w kwestiach organizacyjnych oraz dotyczących prowadzenia projektu.

Konrad Roziewski, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Usług IT, eCard S.A.

Piotr is a visionary. He sees the future when everybody sees the past. Thanks to that he and his team is always ready to do new things, when others only can thinking about them.

Tomasz Zelski, Director of Transformation IT at PZU

W okresie od kwietnia do września 2013, zrealizowany został cykl szkoleń z zakresu zarządzania projektami, który objął ok. 200 osób w 16 grupach szkoleniowych. Szkolenia prowadzone były przez trenera Piotra Ogonowskiego i zostały zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami, w sposób kompetentny i profesjonalny, uwzględniający realia projektów prowadzonych w PGNiG. Piotr Ogonowski wykazał się doskonałą znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem projektami, oraz wysokiej klasy umiejętnościami przekazywania tej wiedzy.
Piotr Ogonowski realizował również projekt doradczy wdrożenia zarządzania projektami oraz portfelem projektów, który został zrealizowany z należytą starannością, profesjonalnie i terminowo.

Marcin Lewenstein, Dyrektor Departamentu Strategii GK PGNiG

Miałem niewątpliwą przyjemność brać udział w zajęciach prowadzonych przez Piotra Ogonowskiego w ramach moich studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Piotr jest doskonałym wykładowcą, przekazuje wiedzę w sposób obrazowy, dynamiczny, utrzymuje świetny kontakt ze słuchaczami. Dzieli się ze słuchaczami swoimi pasjami, zaraża ich entuzjazmem i potrafi motywować. Bez wątpienia najlepszy wykładowca, z jakim miałem zajęcia.

Tomasz Bródka, IT Project Manager w firmie Poczta Polska S. A.

I have been working with Piotr for almost 3 years now. He is a great superior and an open-minded visionary, who knows how to show people the benefits they can get from his ideas. In private, Piotr is a good companion and a dedicated dancer :). I really do recommend cooperation with Piotr.

Piotr Frankowski, Senior Project Manager in Regional Project Office at AXA MedLa Region

Współpraca z Piotrem Ogonowskim układa nam się bardzo dobrze, jest naprawdę bardzo dobrym trenerem i konsultantem. Zadziwia swoimi zdolnościami interpersonalnymi i wiedzą z bardzo wielu zakresów. Dla naszej organizacji wykonał kilka szkoleń, które mocno wpłynęły na nasze umiejętności dotyczące standardów i opisu procesów naszego biznesu. Warta podkreślenia jest jeszcze elastyczność we współpracy.

Paweł Gawron, Training Manager, DRQ S.A.

Piotr was my supervisor. I am impressed with his extensive knowledge of several disciplines. I could frankly compare him to a volcano with creative ideas. He can communicate the business requirements with ease as his grasp for information and analytical systems is brilliant.

Michal Kaliszewski, Electronic Banking, Commercial Cards & Current Account Product Department Head at Citi, Poland

After many years that I know Piotr I can surely say that any type of cooperation with him is extremely beneficial and delivers not only excellent results but also an insightful vision of the business.

Rafal Latkowski, Director of Analytics at PAYBACK Poland (Loyalty Partner Polska Sp. z o. o.)

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani poziomem przygotowania i przeprowadzenia szkolenia. Program został przygotowany zgodnie z naszymi potrzebami i zrealizowany z dużą starannością. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobre przygotowanie merytoryczne wykładowcy – Piotra Ogonowskiego, który prowadził zajęcia profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem.

Radosław Płucisz, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Sprawiedliwości

Highly professional, very innovative partner in all our contacts. It is a pleasure and intelectual adventure to work with Piotr.

Jacek Skyski – Skrzypczynski, Executive/team Coach, ICF PCC, M.Goldsmith

Już kilka pierwszych szkoleń z obszaru zarządzania projektami wzbudziło wśród uczestników mnóstwo pozytywnych reakcji związanych z wiedzą merytoryczną, jak również niezwykle bogatym warsztatem trenerskim Piotra Ogonowskiego. Nasi pracownicy docenili jego umiejętności interpersonalne oraz mnóstwo podawanych przykładów popartych doświadczeniami wyniesionymi z pracy managerskiej. Entuzjazm uczestników oraz chęć udziału w dalszych szkoleniach prowadzonych przez Piotra to świadectwo jego profesjonalizmu.

Bartosz Jałocha, Specjalista ds. Szkoleń i Zatrudnienia, Kirchhoff Polska Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie w pełni zrealizowało założone cele, uzyskując wysokie noty zarówno w odniesieniu do treści merytorycznych, jak i kwalifikacji wykładowcy – Piotra Ogonowskiego. Zajęcia prowadzone były profesjonalnie i uzyskały wysoką ocenę uczestników.

Iwona Marszałek, Dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Agencja Rynku Rolnego

W szkoleniu „Zarządzanie projektami w/g PMBoK” uczestniczyli pracownicy zaangażowani we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny przez Piotra Ogonowskiego, a zdobyta wiedza w efektywny sposób przełożyła się na funkcjonowanie Urzędu. Wykonawca w pełni wywiązał się z warunków umowy.

Daniel Górski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Piotr and I worked together on a very risky project causing much pain and requiring huge effort from both of us to make it successful at last; he proved to have the ability to work under enormous pressure and still being able to manage his team efficiently and support them using his broad tech. knowledge.

Mieszko Jelinski, Industry Sales Manager at CompFort Meridian Polska sp. z o.o.

Piotr succeeded in introducing his own ideas and visions at our company. He established department consisted of well qualified and enthusiastic people. He is open minded and anticipating person. Incredibly good politician.

Marta Karbowa, Processes & IT Systems Specialist at PTK Centertel Sp. z o.o.

Współpraca z Piotrem Ogonowskim zdecydowanie należy do kategorii ponadprzeciętnych. Wartością jest bardzo dobra i szeroka wiedza w zakresie zastosowania Internetu w biznesie z naciskiem na aspekty komunikacji oraz umiejętność przewidywania kierunków rozwoju zastosowań tej technologii. Prace każdorazowo planowane są w kontekście efektu zarówno szybkiego jak i długofalowego.

Elżbieta Szymczak- Pijanowska, Prezes Zarządu, Agraf sp. z o.o.

Piotr is a father of systems for all intranet and extranet platforms in PTK Centertel. He was both a manager of programmers working on the project and its main technical architect. I recommend Piotr for his self-confidence and leadership skills.

Michał Trojnara, PhD, OSCE, CISSP, CCSE Plus NG, RSA/CSE

Dotychczasowa współpraca pana Piotra Ogonowskiego z naszą firmą była bardzo dobra. Dla kadry zarządczej firmy przeprowadził bardzo cenny warsztat dotyczący budowy organizacji projektowej. Sprostał naszym wymaganiom odnośnie zakresu merytorycznego warsztatu, którego program i zakres merytoryczny został ustalony wspólnie. Efektem współpracy było dobre uporządkowanie wiedzy z zakresu Project Management, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych. Lepsze zrozumienie tych zagadnień stało się niezwykle przydatne w procesie przeistaczania się naszej firmy w zorientowaną projektowo organizację uczącą się.

Arkadiusz Stefańczyk, Wiceprezes, Altar sp. z o.o.

Professional, objective, practical, excellent specialist. Highly recommended.

Marcin Zaleski, Business Development Manager at Atos

INTERIM MANAGEMENT

Czasem wdrożenie zmian wymaga po prostu dobrego managera zatrudnionego w organizacji. Jestem otwarty na taką współpracę i mam za sobą tego typu projekty.

Moje CV na potrzeby procesu rekrutacyjnego możesz pobrać TUTAJ

Zapytaj o możliwość wynajęcia mnie lub zatrudnienia w swojej organizacji pisząc na adres: kontakt@piotrogonowski.pl

top manager