DOŚWIADCZENIE

WYBRANE PROJEKTY KONSULTINGOWE I SZKOLENIOWE

Klient

Typ projektu

Opis projektu

Czas

Agencja Rozwoju Przemysłu konsultacje Konsultacje dot. planowania i organizacji największych polskich projektów przemysłowych 2019-2023
Agencja Rozwoju Przemysłu podcasty Gospodarz cyklu podcastów w ramach Anteny Liderów Przemysłu 2021-2023
Producent samochodów specjalnych konsultacje Wsparcie w procesie budowy strategii 2022-2023
Firma z branży fotowoltaicznej konsultacje Wsparcie w procesie budowy strategii 2022-2023
Firma z branży obróbki cieplnej konsultacje Wsparcie w procesie budowy strategii 2022-2023
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów konsultacje Członek grupy eksperckiej konsultującej zasady zarządzania projektami w polskiej administracji publicznej 2019-2022
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych konsultacje i szkolenia Wsparcie w procesie budowy strategii. Szkolenia dla kadry zarządzającej dot. procesu budowy strategii. Doradztwo dla Dyrektora Naczelnego dot. organizacji procesu budowy strategii. 2020-2022
Spółka z branży kosmetycznej konsultacje Analiza przyczyn spadku zaangażowania pracowników 2022
Spółka z branży nieruchomości konsultacje Wdrożenia podejścia projektowego w spółce, konsultacje dla PMO 2022
Spółka z branży kosmetycznej konsultacje Strategiczny przegląd funkcji Marketingu 2022
Spółka produkcyjna, branża budowlana konsultacje Zaplanowanie projektu transformacji, którego celem było podwojenie wyników firmy 2021-2022
Białołęcki Ośrodek Kultury konsultacje Wsparcie w zakresie wdrożenia organizacji projektowej i zasad zarządzania projektami kultury 2021
Orlen Ochrona konsultacje Wsparcie w procesie budowy strategii 2021
PwC zatrudnienie Manager w działe People&Change, realizacja projektów konsultingowych dla firm i instytucji z wielu branż 2016-2017
Firma z branży recyclingowej konsultacje Wsparcie w procesie budowy strategii 2020
Firma z sektora budowlanego konsultacje Wsparcie w budowie i operacjonalizacji strategii, nadzór nad procesem formowania strategii 2020
MSZ konsultacje Projekt selekcji i przygotowania kadry dyplomatycznej na potrzeby rekrutacji do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 2019, 2022
KROSS konsultacje Wsparcie w budowie i operacjonalizacji strategii, nadzór nad procesem formowania i komunikacji strategii 2019
Bank konsultacje i szkolenia Konsultacje i szkolenia dot. wdrożenia zwinnego zarządzania (Agile) w kluczowych projektach marketingowych 2019
Firma rodzinna konsultacje Konsultacje dot. zasad zarządzania projektami, warsztaty dot budowy i operacjonalizacji strategii oraz konsultacje dot. zasad zarządzania i nadzoru w projektach strategicznych 2019
Sektor farmaceutyczny szkolenia i konsultacje Szkolenia z zarządzania projektami i konsultacje dot. planowania projektów strategicznych 2019
Sektor farmaceutyczny konsultacje Set-up strategicznego projektu, konsultacje i nadzór metodyczny nad realizacją projektu wdrożenia organizacji zorientowanej na klienta 2018-2019
Firma Logistyczna konsultacje Konsultacje na potrzeby projektu wdrożenia organizacji zorientowanej na klienta 2018
Przemysł konsultacje Przygotowanie i wdrożenie zasad planowania i realizacji drugiej największej polskiej inwestycji przemysłowej w zakresie metodyki projektowej, struktury organizacyjnej spółki celowej oraz przegląd systemu zarządzania 2018
Sektor farmaceutyczny szkolenia i konsultacje Szkolenia z zarządzania projektami i konsultacje dot. projektów 2018
Sektor publiczny konsultacje Wsparcie konsultingowe w realizacji projektu strategicznego w zakresie komunikacji projektu i zapewnienia jakości danych w rozproszonym systemie zarządzania 2018
Bank konsultacje Wsparcie konsultingowe w realizacji projektu strategicznego i wdrożenia podejścia Agile dla projektu 2017
Dystrybutor Automotive konsultacje Zarządzanie projektem wsparcia doskonalenia sprzedaży – Akademia Sprzedaży 2017
Firma Logistyczna konsultacje Przeprowadzenie projektu wdrożenia zarządzania projektami i portfelem projektów 2017
Sektor Publiczny konsultacje Przygotowanie komunikacji projektu wdrożenia Centrum Usług Wspólnych dot. podatków i egzekucji 2016
Sektor publiczny, Samorząd konsultacje Przygotowanie komunikacji projektu wdrożenia Centrum Usług Wspólnych dot. usług dla edukacji 2016
Lotos konsultacje Projekt wdrożenia zmian zasad zarządzania projektami i inwestycjami Grupy Kapitałowej Lotos 2016
Duża spółka z  sektora Gas&Oil konsultacje i wykłady Prowadzenie zajęć w ramach Akademii Kierownika Projektu, wsparcie w planowaniu wybranych projektów, warsztaty z najwyższą kadrą zarządzającą dot. zasad nadzoru nad realizacją projektu 2015-2020
Poczta Polska konsultacje i wykłady Wykłady i konsultacje związane z operacjonalizacją strategii i realizacją projektów strategicznych, wsparcie w planowaniu projektów 2014-2015
Lasy Państwowe szkolenia i konsultacje Szkolenia i konsultacje dla kadry zarządzającej związane z wdrożeniem zarządzania przez projekty i realizacją projektów strategicznych 2014-2015
AdPilot interim management Dyr. strategii – wsparcie transformacji organizacji. Budowa PMO dla projektów strategicznych, opracowanie metodyki zarządzania projektami, szkolenia dla kierowników projektów. Nadzór nad portfelem 20 projektów strategicznych, wsparcie w budowie i operacjonalizacji strategii 2014-2015
GK PGNiG projekt konsultingowo-szkoleniowy Doradca dla Dep. Strategii Grupy Kapitałowej, kierownik projektu budowy organizacji projektowej; szkolenia dla ok. 200 osób, tworzenie procedur i metodyk zarządzania projektami, budowa Biura Projektów Strategicznych, wdrożenie zasad raportowania projektów strategicznych, wymagań dla oprogramowania dla zarz. projektami, etc 2013
Faurecja projekt konsultingowo-szkoleniowy Szkolenia i konsultacje związane z projektami wdrożenia nowych produktów 2013
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego projekt konsultingowy Konsulting zarządczy związany z wdrożeniem organizacji projektowej, tworzenie metodyki i procedur zarządzania projektami, wymagania na oprogramowanie do zarz. proj., etc. 2013
Akademia Leona Koźmińskiego projekt konsultingowo-szkoleniowy Szkolenia i konsulting zarządczy związany z wdrożeniem organizacji projektowej i PMO na uczelni 2013-2015
Qumak projekt reorganizacyjno-szkoleniowy Szkolenia i konsulting zarządczy doskonalący organizację projektową, usprawnienie metodyki i budowa PMO 2013
3soft projekt konsultingowo-szkoleniowy Nadzór nad opisem procesów zarządzania projektami i usprawnienia organizacji projektowej, szkolenia 2013
Panopa projekt szkoleniowo-konsultingowy Szkolenia i konsultacje związane z wdrożeniem zarządzania przez projekty, szkolenia kierowników projektów 2012
CAT Polska projekt reorganizacyjno-szkoleniowy Szkolenia i konsulting zarządczy związany z wdrożeniem organizacji projektowej, budowa PMO, etc. 2012-2013
Kirchhoff projekt szkoleniowo-konsultingowy Szkolenia, konsultacje i coaching związany z wdrożeniem zarządzania przez projekty 2011-2012
Neostrain projekt reorganizacyjno-szkoleniowy Szkolenia i konsulting zarządczy związany z reorganizacją przedsiębiorstwa, wdrożenie organizacji projektowej, ponad 2-letnie doradztwo w zakresie zarządzania kluczowymi projektami 2012-2013
Polkomtel projekt szkoleniowo Projekt szkoleniowy z zarządzania projektami dla ponad 400 pracowników 2009-2012
Fortum projekt szkoleniowy Projekt szkoleniowy związany z transformacją organizacji 2010-2011
Aegon projekt szkoleniowo-konsultingowy Warsztaty, szkolenia i konsulting zarządczy związany z budową organizacji projektowej, wsparcie w budowie PMO 2010-2011
Aplikom projekt szkoleniowo-konsultingowy Szkolenia, coachingi i konsulting zarządczy związany z reorganizacją przedsiębiorstwa i wdrożeniem zarządzania przez projekty 2010
Agraf projekt szkoleniowy Warsztaty i konsulting zarządczy związany z reorganizacją grupy kapitałowej 2010
e-Card projekt szkoleniowo-konsultingowy Warsztaty i konsulting zarządczy związany z reorganizacją przedsiębiorstwa 2009
Zakłady Zbrojeniowe Mesko projekt konsultingowo-szkoleniowy Warsztaty i konsulting zarządczy związany z restrukturyzacją przedsiębiorstwa i wdrożeniem zarządzania przez projekty 2009
Start-up’s Rozwój firm W ciągu 5 lat współtworzyłem 6 start-up’ów: firmy informatyczne, marketingowe i szkoła języka angielskiego. Jedna z założonych przeze mnie firm pod moim zarządem zajęła 4 miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnych firm polskich „Kamerton Innowacji” 2004-2009
Orange Stanowiska Kierownicze oraz prowadzenie projektów Dyr. Wydziału Integracji, Kierownik Działu Usług Mobilnych i Office Automation, Kierownik Sekcji Systemów Biurowych. Kierownik kilku projektów informatycznych w tym m.in. Kierownik Programu EAI, Kierownik Projektu Budowy Intranetowego Portala Korporacyjnego, Szef Sztabu Kryzysowego projektu budowy portalu internetowego spółki 1997-2004
Przeprowadzonych ponad 20 tys. godzin szkoleń i wykładów dla ponad 6 tys. uczestników z zakresu
 • Rola kadry zarządzającej w budowie zwinnej organizacji projektowej
 • Budowa organizacji projektowej – warsztaty dla Zarządu
 • Zarządzanie projektami – Mix metodyk (PMI, PRINCE2, Agile)
 • Skuteczne zarządzanie projektami na podstawie PMBoK Guide (PMI)
 • Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2
 • Zarządzanie projektami w/g Agile SCRUM
 • IT2B – Sprawna komunikacja IT z klientem biznesowym
 • Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektu
 • Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych
 • Rozliczanie i controlling usług IT w organizacji
 • Podstawy integracji systemowej i zagadnienia SOA
 • Wdrażanie Portali Korporacyjnych
 • Analiza biznesowa i analiza potrzeb klienta
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie zespołami wirtualnymi
Uzyskane certyfikaty
 • PMI Project Management Professional
 • PRINCE2 Registered Practitioner
 • AgilePM Foundation
 • Master Practitioner of NLP
 • ITIL Foundation
Udział w szkoleniach (pozycje wybrane)
 • „Szkoła Coachów” – Akademia SET
 • „Consulting essentials” – PwC
 • „Master Practitioner of NLP z Society of NLP” – Grupa Mateusz Grzesiak
 • „Psychologia negocjacji” – Nowe Motywacje
 • „Zarządzanie menadżerami” – JET
 • „Narzędzia NLP w negocjacjach” – NLP Edukacja
 • „SLA i negocjacji SLA” – wewnętrzne
 • „Practitioner of NLP z Society of NLP” – Grupa Mateusz Grzesiak
 • „Zbilansowana Karta Wyników” – Francuski Instytut Gospodarki
 • „Dostarczanie usług klientom wewnętrznym” – wewnętrzne
 • „Negocjacje szefowskie” – Kontrakt s.c
 • „Zarządzanie zespołem” – JET
 • „SOA i integracja systemowa” – Akademia Infovide
 • „Zarządzanie problemami klientów wewnętrznych ” – Kontrakt s.c.
 • „Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2TM” – Altkom Academy
 • „Zaawansowane zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2TM” – Altkom Academy
 • „Zarządzanie projektami (PMI)” – wewnętrzne
 • „Planowanie i budżetowanie projektów (PMI)” – Akademia Infovide
 • „Podstawy zarządzania projektami (PMI)” – Akademia Infovide
 • „Techniki analizy obiektowej” – Akademia Infovide
 • „Od biznesu do kodu. Jak organizować modele UML” – Akademia Infovide
 • „Fundamentals of J2EE Web Application Development Using BEA WebLogic Server 6.0”
  Akademia Infovide
 • „Developing Enterprise Applications with BEA WebLogic Server 6.0 using EJM and JMS”
  Akademia Infovide
 • „RDBMS Oracle – SQL, SQL Plus” – Oracle Polska
<< Profil
Prelekcje i Publikacje >>