DOŚWIADCZENIE

WYBRANE PROJEKTY KONSULTINGOWE I SZKOLENIOWE

Klient

Typ projektu

Opis projektu

Czas

Bank konsultacje i szkolenia Konsultacje i szkolenia dot. wdrożenia zwinnego zarządzania (Agile) w kluczowych projektach 2019
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów konsultacje Konsultacje eksperckie dot. zarządzania projektami w projektach publicznych 2019
Spółka giełdowa konsultacje Wsparcie w budowie i operacjonalizacji strategii, nadzór nad procesem formowania strategii 2019
Firma rodzinna konsultacje Konsultacje dot. zasad zarządzania projektami, warsztaty dot budowy i operacjonalizacji strategii oraz konsultacje dot. zasad zarządzania i nadzoru w projektach strategicznych 2019
Sektor farmaceutyczny szkolenia i konsultacje Szkolenia z zarządzania projektami i konsultacje dot. planowania projektów strategicznych 2019
Sektor farmaceutyczny szkolenia i konsultacje Szkolenia z zarządzania projektami i konsultacje dot. projektów 2018
Sektor farmaceutyczny konsultacje Set-up projektu, konsultacje i nadzór metodyczny nad realizacją projektu strategicznego wdrożenia podejścia kliento-centrycznego w organizacji 2018-2019
Firma Logistyczna konsultacje Konsultacje na potrzeby projektu wdrożenia kliento-centrycznej organizacji 2018
Przemysł konsultacje Przygotowanie i wdrożenie zasad planowania i realizacji drugiej największej polskiej inwestycji przemysłowej w zakresie metodyki, struktury organizacyjnej spółki celowej oraz przegląd systemu zarządzania 2018
Sektor publiczny konsultacje Wsparcie konsultingowe w realizacji projektu strategicznego w zakresie komunikacji projektu i zapewnienia jakości danych w rozproszonym systemie zarządzania 2018
Bank konsultacje Wsparcie konsultingowe w realizacji projektu strategicznego i wdrożenia podejścia Agile dla projektu 2017
Dystrybutor Automotive konsultacje Zarządzanie projektem wsparcia doskonalenia sprzedaży – Akademia Sprzedaży 2017
Firma Logistyczna konsultacje Projekt wdrożenia zarządzania projektami i portfelem projektów 2017
Sektor Publiczny konsultacje Przygotowanie komunikacji projektu wdrożenia Centrum Usług Wspólnych 2016
Sektor publiczny konsultacje Przygotowanie komunikacji projektu wdrożenia Centrum Usług Wspólnych 2016
Lotos konsultacje Projekt wdrożenia zmian zasad zarządzania projektami i inwestycjami Grupy Kapitałowej Lotos 2016
Gas&Oil konsultacje i wykłady Prowadzenie zajęć w ramach Akademii Kierownika Projektu, wsparcie w planowaniu projektów 2015-2016
Poczta Polska konsultacje i wykłady wykłady i konsultacje związane z operacjonalizacją strategii i realizacją projektów strategicznych, wsparcie w planowaniu projektów 2014-2015
Lasy Państwowe szkolenia i konsultacje szkolenia i konsultacje dla kadry zarządzającej związane z wdrożeniem zarządzania przez projekty i realizacją projektów strategicznych 2014-2015
AdPilot interim management Dyr. strategii – wsparcie transformacji organizacji. Budowa Biura Projektów i metodyki zarządzania projektami, szkolenia dla kierowników projektów. Nadzór nad portfelem projektów strategicznych, wsparcie w budowie i operacjonalizacji strategii 2014-2015
GK PGNiG projekt konsultingowo-szkoleniowy Doradca Dep. Strategii, Kierownik projektu budowy organizacji projektowej; szkolenia dla ok. 200 osób, tworzenie procedur i metodyk zarządzania projektami, budowa Biura Projektów Strategicznych, wdrożenie zasad raportowania projektów strategicznych, wymagań dla oprogramowania dla zarz. projektami, etc 2013
Faurecja projekt konsultingowo-szkoleniowy szkolenia i konsultacje związane z projektami wdrożenia nowych produktów 2013
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego projekt konsultingowy konsulting zarządczy związany z wdrożeniem organizacji projektowej, tworzenie metodyki i procedur zarządzania projektami, wymagania na oprogramowanie do zarz. proj., etc. 2013
Akademia Leona Koźmińskiego projekt konsultingowo-szkoleniowy szkolenia i konsulting zarządczy związany z wdrożeniem organizacji projektowej 2013-2015
Qumak projekt reorganizacyjno-szkoleniowy szkolenia i konsulting zarządczy doskonalący organizację projektową, usprawnienie metodyki i budowa PMO 2013
3soft projekt konsultingowo-szkoleniowy nadzór nad opisem procesów zarządzania projektami i usprawnienia organizacji projektowej, szkolenia 2013
Panopa projekt szkoleniowo-konsultingowy szkolenia i konsultacje związane z wdrożeniem zarządzania przez projekty, szkolenia kierowników projektów 2012
CAT Polska projekt reorganizacyjno-szkoleniowy szkolenia i konsulting zarządczy związany z wdrożeniem organizacji projektowej, budowa PMO, etc. 2012-2013
Kirchhoff projekt szkoleniowo-konsultingowy szkolenia, konsultacje i coaching związany z wdrożeniem zarządzania przez projekty 2011-2012
Neostrain projekt reorganizacyjno-szkoleniowy szkolenia i konsulting zarządczy związany z reorganizacją przedsiębiorstwa, wdrożenie organizacji projektowej 2012-2013
Polkomtel projekt szkoleniowo projekt szkoleniowy z zarządzania projektami dla ponad 400 pracowników 2009-2012
Fortum projekt szkoleniowy projekt szkoleniowy związany z transformacją organizacji 2010-2011
Aegon projekt szkoleniowo-konsultingowy warsztaty, szkolenia i konsulting zarządczy związany z budową organizacji projektowej, wsparcie w budowie PMO 2010-2011
Aplikom projekt szkoleniowo-konsultingowy szkolenia, coachingi i konsulting zarządczy związany z reorganizacją przedsiębiorstwa i wdrożeniem zarządzania przez projekty 2010
Agraf projekt szkoleniowy warsztaty i konsulting zarządczy związany z reorganizacją grupy kapitałowej 2010
e-Card projekt szkoleniowo-konsultingowy warsztaty i konsulting zarządczy związany z reorganizacją przedsiębiorstwa 2009
Zakłady Zbrojeniowe Mesko projekt konsultingowo-szkoleniowy warsztaty i konsulting zarządczy związany z restrukturyzacją przedsiębiorstwa i wdrożeniem zarządzania przez projekty 2009
Przeprowadzonych ponad 13 tys. godzin szkoleń i wykładów dla ponad 5 tys. uczestników z zakresu
 • Rola kadry zarządzającej w budowie zwinnej organizacji projektowej
 • Budowa organizacji projektowej – warsztaty dla Zarządu
 • Zarządzanie projektami – Mix metodyk (PMI, PRINCE2, Agile)
 • Skuteczne zarządzanie projektami na podstawie PMBoK Guide (PMI)
 • Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2
 • Zarządzanie projektami w/g Agile SCRUM
 • IT2B – Sprawna komunikacja IT z klientem biznesowym
 • Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektu
 • Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych
 • Rozliczanie i controlling usług IT w organizacji
 • Podstawy integracji systemowej i zagadnienia SOA
 • Wdrażanie Portali Korporacyjnych
 • Analiza biznesowa i analiza potrzeb klienta
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie zespołami wirtualnymi
Uzyskane certyfikaty
 • PMI Project Management Professional
 • PRINCE2 Registered Practitioner
 • AgilePM Foundation
 • Master Practitioner of NLP
 • ITIL Foundation
Udział w szkoleniach (pozycje wybrane)
 • „Szkoła Coachów” – Akademia SET
 • „Consulting essentials” – PwC
 • „Master Practitioner of NLP z Society of NLP” – Grupa Mateusz Grzesiak
 • „Psychologia negocjacji” – Nowe Motywacje
 • „Zarządzanie menadżerami” – JET
 • „Narzędzia NLP w negocjacjach” – NLP Edukacja
 • „SLA i negocjacji SLA” – wewnętrzne
 • „Practitioner of NLP z Society of NLP” – Grupa Mateusz Grzesiak
 • „Zbilansowana Karta Wyników” – Francuski Instytut Gospodarki
 • „Dostarczanie usług klientom wewnętrznym” – wewnętrzne
 • „Negocjacje szefowskie” – Kontrakt s.c
 • „Zarządzanie zespołem” – JET
 • „SOA i integracja systemowa” – Akademia Infovide
 • „Zarządzanie problemami klientów wewnętrznych ” – Kontrakt s.c.
 • „Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2TM” – Altkom Academy
 • „Zaawansowane zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2TM” – Altkom Academy
 • „Zarządzanie projektami (PMI)” – wewnętrzne
 • „Planowanie i budżetowanie projektów (PMI)” – Akademia Infovide
 • „Podstawy zarządzania projektami (PMI)” – Akademia Infovide
 • „Techniki analizy obiektowej” – Akademia Infovide
 • „Od biznesu do kodu. Jak organizować modele UML” – Akademia Infovide
 • „Fundamentals of J2EE Web Application Development Using BEA WebLogic Server 6.0”
  Akademia Infovide
 • „Developing Enterprise Applications with BEA WebLogic Server 6.0 using EJM and JMS”
  Akademia Infovide
 • „RDBMS Oracle – SQL, SQL Plus” – Oracle Polska
<< Profil
Prelekcje i Publikacje >>